เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
company

เราเป็นโรงงาน OEM (Original Equipment Manufacturer) รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ซักล้าง (Laundry products) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Cleaning products) ทุกรูปแบบ พร้อมขึ้นทะเบียน อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า เราควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยความรู้ความสามารถด้านเคมีภัณฑ์จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ บริษัท เอสปาย อาร์ จำกัด  มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค เราจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา (Research & Development, R&D) กระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ โดยกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 

Lamda research Co.,Ltd.
ESPYE AR COMPANY LIMITED

*จากอดีตสู่ปัจจุบัน*

เริ่มก่อตั้ง หจก.แลมด้า แอสโซชิเอท ในปี พ.ศ. 2519 โดยคุณชาติชาย อินทร์ตลาดชุม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Diploma in Analytical Chemistry Training จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์

ปี พ.ศ. 2524 จากการเติบโตของกิจการ จึงได้ก่อตั้งเป็น บริษัท แลมด้า รีเสิร์ช จำกัด มุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า พร้อมกับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ในแบรนด์ที่ชื่อว่า “Lamda”

ปี พ.ศ. 2528 จากการเติบโตของกิจการ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต ทำให้เราตระหนักถึงคุณภาพและความก้าวหน้าของสินค้าเคมีภัณฑ์ เราจึงได้ตัดสินใจเพิ่มการก่อตั้ง บริษัท ออลมิกซ์ อินดัสเทรียล จำกัด มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสูตรการผลิตสินค้าและการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

ปี พ.ศ. 2556 บริษัท เอสปาย อาร์ จำกัด สร้างขึ้นจากการสั่งสมและรวบรวมประสบการณ์ในอดีตกว่า 30 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการ การผลิตเคมีภัณฑ์ในตราสินค้าของลูกค้า ( Own Brand ) และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้พึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างทำความสะอาดที่มีคุณภาพ และเราจะไม่หยุดยั้งความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุด

*วิสัยทัศน์*

เพราะ ESPYE เล็งเห็นว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างทำความสะอาดที่มีคุณภาพ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี การรักษาความสะอาดต่อตัวคุณและสิ่งรอบข้าง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ดังนั้น ESPYE จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณและคนที่คุณรัก